Garnfiske

I samarbeid med grunneierne har fiskeforeningen vurdert fisketetthet og størrelse på ørreten i enkelte av tjenna vi kultiverer. De to Fisketjenna ved Brennåsen peker seg ut som en betydelig utfordring:  tjennet nærmest informasjonstavla har historisk hatt en fin ørretbestand med til dels stor fisk, men dette er ikke lenger tilfelle. Etter flommen for noen år siden …

Les mer »