HELIKOPTERKALKING AV TJENNA

I begynnelsen av uke 32 – antagelig på tirsdag 7 august – skal alle tjenna våre kalkes ved hjelp av helikopter.

Kalking av tjennene på Høgevarde

Dette skjer raskt og effektivt, og vanligvis er hele prosessen over i løpet av 2 – 3 timer.

Avhengig av værforholdene kan det bli litt støv i området pga omlasting og slipp av tilsammen 6 – 7 tusen (!) kilo med kalk, men vi håper på lite vind og effektiv kalking.

De nærmeste dagene etter at kalkingen har funnet sted, har det liten hensikt å fiske.  Til gjengjeld skaper vi økt trivsel for fisken og bedre vekstvilkår.