TETTERE DIALOG MED GRUNNEIERNE OG VELLET -  ARBEIDSMØTE I LAVVOEN

På initiativ fra Flå kommune, med ordføreren i spissen, var det innkalt til arbeidsmøte i lavvoen ved Fisketjenna lørdag 1 september. Det overordnede målet var tilretteleggelse av naturopplevelsene ved den pågående utbyggingen av hytter i Gulsvikfjellet. En rekke representanter for grunneierne, vellet og fiskeforeningen deltok. Flere temaer skulle behandles, deriblant fisket på Høgevarde, og hvordan man skal legge forholdene best mulig til rette for hytte-eierne.

Lavoen 2011

I denne arbeidsgruppen deltok to av styremedlemmene i fiskeforeningen, sammen med representanter for grunneierne og vellet.

Selvsagt er det begrenset hvor mye man kan dekke av oppgaver og utfordringer i løpet av et slikt møte, men vi valgte å    fokusere på tilgjengelighet i tjenna for dagens og morgendagens sportsfiskere.

 Stikkordene her er blant annet tilretteleggelse for handicappede, rydding av plasser til fluefiskere, merking av stier ned til tjenna,  og anvisning av parkeringsmuligheter.

Fiskeforeningen har gjennom lang tid etterlyst merking av stier og parkeringslommer, særlig ved Holmetjenna og Litjenna ( Eitjenna). Etterhvert ligger alle disse tjenna omkranset av hytter, og det er stadig vanskeligere å vite hvor man skal bevege seg med bil og til fots, uten at man i dobbelt forstand «tråkker på annen manns grunn». Grunneierne har anmodet fiskeforeningen om å avmerke på kart hvor man bør legge parkeringslommer og fiskestier ved tjenna, og dette har vi nå gjort. Vi har også sagt at vi gjerne bistår med utsetting av skilt.

Nå ligger ballen hos grunneierne, og vi venter i spenning !