Vannkvaliteten i vannene på Høgevarde

Det er også i år foretatt regelmessige pH målinger av vannene på Høgevarde. Gjennomgående er pH verdien relativt god for de fleste av vannene, men det er fortsatt vann som har pH verdier godt under under 6. Vi vet at pH verdiene kan variere raskt og mye på kort tid og over året i ett og samme vann. Vi skal derfor ikke vektlegge for mye at pH verdiene har variert mye i prøvene vi har tatt i år. I Norge måler vi ofte pH verdier på rundt 4,0 på nedbøren. Mye nedbør vil derfor påvirke pH i vannene.

Fiske en sen høstdag

På Gulsvik målestasjon kom det i perioden april – september i år hele 35 % mer nedbør enn i en normalperiode. Det har naturlig nok også påvirket pH i vannene på Høgevarde.

De siste vannprøvene vi tok i september/oktober viste pH verdier mellom 5,50 og 6,71. Høyest pH verdi fant vi i Sauvallsdammen og lavest i midtre Eitjenn. De øvrige vannene hadde en pH på litt over 6 eller mellom 5,6 – 5,9.