FISKET I GULSVIKFJELLET 2012 (ved formann Stein Finstad)

Nok en fiskesesong ligger bak oss, og jeg håper at mange med meg har gode minner om spennende opplevelser og gode fangster!

De av oss som har vært med på fiskeutsetting, har kanskje hatt større forventninger enn andre. Vi setter hver sommer ut hundrevis av flotte ørreter, med vekt fra 250 til 500 gram , i de fleste av tjenna her i Gulsvikfjellet. I løpet av sommeren øker vekten, i enkelte av tjenna betydelig, avhengig av total fiskebestand i tjennet.

Vi har tidligere satt ut fisk i et par av tjenna som da var nesten fisketomme. Resultatet har vært fantastisk: settefisken har ikke hatt konkurranse i matfatet, og har faktisk nær doblet vekten i løpet av sesongen!

Som mange av dere vet, finnes det en formel for å regne ut ørretens kvalitet, basert på vekt og lengde. Fiskeforeningen oppfordrer stadig fiskere om å sende inn opplysninger om fangster, med fakta om vekt , lengde og gjerne også hvor fisken ble fanget og med hvilken redskap.

Det er kanskje ikke overraskende at vi sjelden mottar detaljerte rapporter; –  mange fiskere liker å holde hemmelig sitt favorittjenn eller sin beste fiskeplass. Men uansett – både egne og innrapporterte fangster bekrefter at fisken her på Høgevarde er av topp kvalitet, og ofte med såkalt «kondisjonsfaktor» godt over 1,00, som på vårt språk betyr «feit og fin»!

Fortsatt hører fiskeforeningen sjelden om yngel i våre tjenn. Ørreten gyter bare hvis ph-verdien i vannet er på et brukbart nivå, og vår årlige kalking tilsier forhåpentlig at gyting blir mer vanlig i vårt område. Det skal heller ikke glemmes at enkelte av tjenna, for eksempel Fisketjennet lengst fra infotavla, ikke har noen gytebekk , så en god fiskebestand er avhengig av vårt «påfyll».

I år innførte grunneierne en ordning med fiskekort på Høgevarde. Vi i fiskeforeningen har blitt konsultert, men har ikke vært involvert i beslutningen. Det ble hevdet at fylket ville betale for helikopterkalking hvis fiskekort ble innført, og dette var naturlig nok gledelig for fiskeforeningen, som hvert år sliter med en slunken pengekasse. Og så viste det seg at fylket likevel ikke inkluderte Gulsvikfjellet i sitt kalkingsprogram.

Vi venter i spenning på om fiskekortordningen er kommet for å bli. Foreningens holdning er at en kortordning basert på idealisme og uten et effektivt kontrollorgan – slik det er på Høgevarde i dag –  vanskelig kan leve opp til formålet. Og formålet er vel at alle sportsfiskere i vårt område skal yte sin økonomiske skjerv i bytte mot gode fiskeopplevelser!

Fiskeforeningen er snart i gang med å planlegge sesongen 2013. Vi krysser fingrene for at grunneierne og eventuelle andre bidragsgivere fyller opp kassa, slik at den fine utviklingen i sportsfisket på Gulsvikfjellet kan fortsette!