Årsmøte i Høgevarde fiskeforening

Det innkalles til årsmøte i Høgevarde fiskeforening søndag 19. mai (pinsen) kl. 16.00. Vi kommer tilbake til sted senere.

I tillegg til vanlige årsmøtesaker som godkjenning av regnskap og budsjett m.m.  har alle rett til å fremme saker for årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest innen 1. mai og sendes styrets leder Stein Finstad på epost steinvk.finstad@gmail.com

Dagsorden:

1. Åpning av møtet ved leder
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av sekretær til å skrive protokoll
5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
6. Årsberetning og regnskap for 2012
7. Budsjett og aktivitetsplaner for 2013
9. Valg