KALKING PÅ HØGEVARDE

Kalking av fisketjenn

Kalking av fisketjenn

Vi har lenge vært bekymret for de dårlige ph-verdiene vi har målt i år i tjenna våre. Forsuringen kom antagelig med de store nedbørsmengdene vi hadde på forsommeren, og fortsatt mangler det noe for å komme tilbake til de fine verdiene vi hadde oppnådd i fjor.

 Det er derfor gledelig å konstatere at vi også i år vil få kalket tjenna ved hjelp av helikopter ! Foreningen har vært i dialog med Buskerud Fylke over lang tid, og fylket har til slutt valgt å inkludere Høgevarde i sitt kalkingsprogram, på for oss økonomisk gunstige vilkår.

 Kalkingen finner sted enten mandag 5 eller tirsdag 6 august, og det blir oppslag om dette ved bommen og på infotavla ved Brennåsen.

 Hvis du er i fjellet når kalkingen skjer, så ta deg tid til å følge med på dette, – det er spektakulært !

 Vi har i det siste tatt nye ph-målinger, og ser med spenning frem til å sammenligne disse med nye målinger om et par ukers tid, når kalkingen «har satt seg».