Referat fra årsmøte i fiskeforeningen

Vedlagt finner dere referat fra årsmøte i Høgevarde fiskeforening – Referat årsmøte

Av tiltak spesielt i 2014 kan nevnes:
– Fiskeutsetting
Det vil i år bli satt ut fisk i færre vann enn tidligere, da vi har fått indikasjoner på at det kan være mye fisk i noen av tjennene. Det vil derfor ikke bli satt ut fisk i Eitjennene, Fisketjenn nærmest infotavla og i Sauvallstjenn.

– Fiskekonkurranse
Se egen sak på hjemmesiden

– Tilgjengelighet til fisketjennene
Det vil bli satt opp skilt som viser sti ned til Eitjennene og Holmetjenn. Vi håper skiltene kan være på plass i løpet av juli. I samarbeid med Høgevarde as vil vi arbeide videre med å etablere fluefiskeplasser ved noen av fisketjennene.

– Prøvefiske
Om økonomien tillater det vil det i samarbeid med fylkesmannen i Buskerud bli prøvefiske i noen av tjennene på Høgevarde.