pH målinger etter sommerens kalking

Det er også i år foretatt regelmessige pH målinger av vannene på Høgevarde. Gjennomgående har pH verdien for de fleste vannene økt fra fjorårets målinger. Prøvene vi tok tidlig i september måned viste at alle vannene har pH verdier over 6. Det er vi meget godt fornøyd med. Vi vet at pH verdiene kan variere raskt og mye på kort tid og over året i ett og samme vann. En nedbørsfattig sommer kan også ha bidratt til at pH verdiene er høyere enn fjorårets målinger, men den viktigste årsaken er nok regelmessig kalking over flere år.

Målingene vi ha tatt for de to fisketjernene ved Brennåsen er meget bra og begge tjernene har pH verdier godt opp på 6 tallet. Resultatet for Sauvallsdammen er nesten det samme som før kalking, fra 6,76 til 6,82, men nivået er såpass høyt allerede så det er ikke sikkert kalking betyr så mye for dette vannet med naturlig tilslag av kalkstein. Uansett er resultatene gode – vi får glede oss over det.