Prøvefiske på Høgevarde

I samarbeid med fylkesmannen i Buskerud vil det i midten av juni bli foretatt prøvefiske i Fyrisjøen og et av de andre vannene på Høgevarde. Formålet med prøvefisket er å undersøke hvor mye fisk det er i vannene og størrelse på fisken. Dette vil bidra med informasjon om hvor mye fisk som bør settes ut i vannene. Det vil samtidig med prøvefisket bli foretatt vannprøver og om mulig analyse av bunndyrprøver.

Mer informasjon kommer.