Årsmøte i Høgevarde fiskeforening – NYTT TIDSPUNKT FOR ÅRSMØTET

Årsmøtet i Høgevarde fiskeforening avholdes lørdag 13. juni kl. 14.30. Møtet avholdes på hytta til Ove Vigdal, Fiskekroken 16

Frist for innlevering av innkomne forslag til årsmøtet er lørdag 23. mai.

På årsmøtet blir det gjennomgang av styrets årsrapport samt regnskap/budsjett og valg av nye medlemmer til styret.

Vel møtt