Prøvefiske

I samarbeid med fylkesmannen i Buskerud vil det bli foretatt prøvefiske i Fyrisjøen og i Fisketjenn (nærmest infotavla) lørdag 13. juni fra kl. 16.00 og frem til søndag 14. juni kl. 15.00.

Vi henstiller om at det ikke blir fisket i Fyrisjøen og Fisketjenn så lenge prøvefiske pågår.