Årsmøte i Fiskeforeningen

Årsmøte i Høgevarde fiskeforening ble avholdt lørdag 13. juni.Referat fra årsmøte for 2014

Fiskeforeningen vil i 2015 ha fokus på følgende områder:

– Prøvefiske

– Utsetting av fisk

– Kalking

– Fiskekonkurranse

– pH målinger

Styret

26. juni 2015