Årsmøte i fiskeforeningen

Årsmøtet i Høgevarde fiskeforening avholdes lørdag 25. juni kl. 17.00. Møtet avholdes på hytta til Ove Vigdal, Fiskekroken 16

Frist for innlevering av forslag til årsmøtet er mandag 20. juni.

På årsmøtet blir det gjennomgang av styrets årsrapport samt regnskap/budsjett og valg av medlemmer til styret.