Fiskebrygge

Fiskeforeningen på Høgevarde har de to siste årene hatt som mål å legge forholdene bedre til rette for fiske for barn og bevegelseshemmede. Vi har derfor søkt om midler fra Sparebankstiftelsen DNB for å anlegge en flytebrygge ved fisketjern.

Sparebankstiftelsen DNB innvilget tidligere i vinter fiskeforeningen et betydelig beløp for innkjøp av en flytebrygge. Takk til Sparebankstiftelsen DNB for bidraget. Vi har sett på flere ulike modeller flytebrygger og jobber nært sammen med Høgevarde as og grunneierne om å finne den beste plasseringen og en brygge som enkelt kan flyttes om nødvendig.

Vi hadde et konstruktivt møte med Høgevarde as og grunneierne i dag mandag 6. juni. Et område rett nedenfor Lavoen og ikke langt fra det gamle båthuset peker seg ut som det meste aktuelle stedet for en flytebrygge. Vi regner med at flytebryggen er på plass i løpet av høsten.