Garnfiske

garnutsetting 2I samarbeid med grunneierne har fiskeforeningen vurdert fisketetthet og størrelse på ørreten i enkelte av tjenna vi kultiverer. De to Fisketjenna ved Brennåsen peker seg ut som en betydelig utfordring:  tjennet nærmest informasjonstavla har historisk hatt en fin ørretbestand med til dels stor fisk, men dette er ikke lenger tilfelle. Etter flommen for noen år siden gikk Gulsvikelva over sine bredder, og et betydelig antall bekkørret forflyttet seg nedover myrdraget og til Fisketjenn.  Tjennet er nå overbefolket av bekkørret, de fleste med vekt langt under 100 gram.

I det andre Fisketjennet er situasjonen en helt annen:  grunnet manglende tilsig og heftig fiske er det nå svært lite fisk i tjennet, og gyting og forplantning finner ikke sted.

Fiskeforeningen prøver nå å forbedre situasjonen. Vi er i gang med garnfiske med finmaskede  garn, og fanget skadefri fisk fra Fisketjenn nærmest infotavla  blir forflyttet til det andre Fisketjennet. Vi prøver altså å «slå to fluer i ett smekk», ved uttynning av småfisk i det ene tjennet og økning av bestand i det andre tjennet. Forskning tilsier at småvokst bekkørret som får nye og rommelige «jaktmarker » vil få økt gjennomsnittsvekt sammenlignet med sine artsfrender som må slåss i matfatet med «tusenbrødre», som i det andre Fisketjennet.Garnutsetting1

Vi fortsetter garnsettingen ut kommende helg, og håper at innsatsen  bærer frukter for neste sesong.