Kalking

Kalking

KALKING I GULSVIKFJELLET I går lørdag 4 august fikk vi igjen besøk av helikoptre og lastebiler med kalk. Dessverre fungerte meldingstjenesten dårlig, så vi fikk først beskjed om tidspunkt dagen før kalking skulle finne sted, så vi hadde ingen tid til varsling av fiskere eller badegjester ! Heldigvis sammenfalt kalkingen med overskyet vær og litt nedbør, så badelivet ble neppe påvirket…. Fiskeforeningen hadde allerede foretatt målinger av vannkvalitet i alle tjenna, så nå skal nye målinger finne sted for å fastslå i hvilken grad kalkingen har medført bedrede levevilkår for ørreten !