Settefisk

Som vi fortalte i fjor høst, fikk vi sjokkerende nyheter fra settefiskanlegget Hallingfisk på Hovet, som vi er pålagt å bruke av det offentlige. Uten begrunnelse eller forvarsel ble vi meddelt at anlegget ikke lenger kunne tilby oss settefisk, og at situasjonen også for 2018 ville være uforandret.
Settefisk er vesentlig for å opprettholde et godt fiske i tjenna våre, blant annet fordi flere tjenn ikke har gytemuligheter og derfor ville bli fisketomme, hvis vi ikke sørger for tilførsel av fisk.
For inneværende sesong har vi derfor satset betydelig innsats og krefter på garnsetting i de av tjenna som er overbefolket, som Fisketjenn ved informasjonstavla og Eitjenna. Tanken har vært å tynne ut bestander, for derved å oppnå større vekst og bedre kvalitet på gjenværende fisk, og samtidig kunne bruke den garntatte fisken til utsetting i tilnærmet fisketomme tjenn, som eksempelvis det andre Fisketjennet.

Vi har blandete erfaringer. På den ene siden er vi godt fornøyde med antall fisk vi har fanget i garna, men på den andre siden er det skuffende at en betydelig antall av den garntatte fisken ikke har overlevd, selv om vi har trukket garn etter svært kort fisketid. Uttynning er således vellykket, men tilførsel av fisk til lite befolkede tjenn har vært begrenset.

Tiltakene fortsetter gjennom sesongen. Hvis vi lykkes med garnfanget og overlevende fisk over en viss størrelse – antatt minimum 500 gram – er tanken at disse eksemplarene kan settes ut i overbefolkede tjenn, hvor de forhåpentlig legger om dietten og gjør innhugg i småfiskbestanden heller enn jakter på insekter og bunndyr.

Dessverre er det grenser for hvor produktiv og effektiv fiskeforeningen kan være: i likhet med alle år siden oppstarten av foreningen for snart 10 år tilbake, er det liten vilje blant hyttefolket på Høgevarde når det gjelder dugnadsinnsats til beste for fiskekultivering. Det er paradoksalt at antall hytter og brukere av naturressursene på Høgevarde har hatt en eksplosiv økning gjennom disse årene, mens Høgevarde Fiskeforening består og i praksis drives av en håndfull personer; – de samme i dag som ved oppstarten av foreningen !