Tilgjengelighet til fisketjenn

Det gleder oss å kunne fortelle at fiskemulighetene ved Fisketjenn snart blir vesentlig forbedret: Som alle vet, har store deler av tjennet hittil vært utilgjengelig for sportsfiske, siden lange områder med hengemyr omkranser vannkanten.
Fiskeforeningen har gått i spissen for et spleiselag mellom foreningen, grunneierne og vellet, som sammen har finansiert innkjøp av materialer for bygging av en treplatting (80 cm bred) fra veien og ut til vannet over hengemyra, samt i et belte langs denne delen av tjennet, slik at store og små fiskere skal kunne utøve sin hobby på nye jaktmarker !
Planen er at installasjonen skal fullføres i god tid før årets fiskekonkurranse finner sted, og denne er planlagt til lørdag 8 september.
De nye fiskeplassene blir også ideelle for fluefiskere, som ikke behøver å bekymre seg for at bakslengen av snøret skal henge seg opp i kvist og kvast !
Som de fleste av dere vil vite, er det alt for mye småfisk i Fisketjenn, så ta opp alt dere får på kroken; – uttynning av fiskebestanden her er helt på sin plass !