Fiske på Høgevarde

Takket være at Høgevarde AS leier fiskerettighetene til vannene/tjennene fra grunneierne (eiendomsretten til tjennene/vannene) har all hytteeiere og deres gjester  fått tilgang til de rike fisketjennen/vannene på Høgevarde. Det er tett og godt samarbeid mellom grunneierne og hytteeierne for å opprettholde og forbedre mulighetene for fangst av fin ørret. Fisk er det nesten overalt og det er ikke uvanlig å lande halvkilos ørreter, fra tid til annen også kilofisk på kroken.

Ørreten på Høgevarde er som fisk flest: I perioder er det vanskelig å få kontakt og andre ganger biter den villig. Det viktige er at mulighetene alltid er tilstede.

Fra 2012 er det innført fiskekortavgift på Høgevarde. Du får kjøpt fiskekort på www.inatur – Høgevarde

Fiskeforeningen jobber også aktivt med kalking av vannene for å bedre ørretens livsvilkår og forplantingsdyktighet. Hvis du er fiskeinteressert og ønsker å bidra aktivt i kultiveringen, så tar foreningen i mot deg med åpne armer: send en email til Stein Finstad (leder i fiskeforeningen) på adresse steinvk.finstad@gmail.com.