Styre og valgkomite

Fiskeforeningens styre består av:

Stein Finstad – steinvk.finstad@gmail.com (leder) – HV1

Steinar Olsen – styremedlem og kasserer – HV1

Ove Vigdal – styremedlem og webredaktør – HV1

Morten Aursand, styremedlem – HV

Erik Randen, styremedlem – HV

Valgkomiteen:

Audun Askerud – HV3