Ørretens Venner

Firmaer/arbeidsplasser som støtter Høgevarde fiskeforening med et økonomisk bidrag (3000 kroner eller mer) vil få logo/navn og link til bedriften her. Ta kontakt med web redaktør dersom du ønsker å støtte fiskeforeningens viktige oppgave med kultivering av vannene på Høgevarde. Takk for at dere støtter Høgevarde fiskeforening.